Sözleşme

724Backup.com SON KULLANICI KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ724Backup.com Online Yedekleme Uygulaması (“Uygulama”) Tantavi Mah. Menteşoğlu Cad., Terra Plaza No:25, 34764 Ümraniye İstanbul adresinde mukim Fins Bilişim Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Çözüm Ortağı”) tarafından 999 N. Sepulveda Blvd. Suite 100 El Segundo, CA 90245 United States adresinde mukim Infrascale Inc.(“Hizmet Sağlayıcı”) altyapısı kullanılarak sunulmaktadır. İşbu Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı 724Backup.com Online Yedekleme Uygulaması (“Uygulama”) son kullanıcı kullanım sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) sonunda yer alan ("KABUL EDİYORUM”) tuşunu seçmeden önce bu sözleşme’nin hüküm ve koşullarını dikkatle okuduğumuzu, kabul, beyan ve taahhüt ederim.


1.TARAFLARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1  İşbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen Hizmeti, Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’ye işbu Sözleşme, ve ilgili ekler kapsamında sunacaktır.

1.2 Uygulama verilerinizi, fotoğraflarınızı, videolarınızı müzik ve diğer dijital dosyalarınızı (tümü "İçerik" olarak adlandırılacaktır) İnternet üzerinden abonelik başına paketinde belirtilen bilgisayar için yedekleyebilmenizi sağlar. Belirlediğiniz İçeriğin yedeklenme işlemi, İnternet bağlantısı üzerinden ve sizin tarafınızdan seçilecek bir zaman ve sıklıkta gerçekleştirilir. İnternet erişimi de dahil olmak üzere, hizmeti kullanmak için gerekli tüm bilgisayar ekipmanlarını sağlamak ve bunların ödemelerini yapmakla yükümlüsünüz.

1.3 Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı hizmete kesintisiz bir şekilde erişebilmeniz için makul seviyede çaba gösterecektir. Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı , hizmeti haftada yedi gün, günde 24 saat kullanılabilir şekilde sunabilmek için ticari açıdan makul seviyede çaba gösterecektir. Ancak, Uygulamanın bakım, yükseltme, acil onarım işlemleri ya da telekomünikasyon ekipmanı ile hizmetlerinin arızası gibi Çözüm Ortağı'nin kontrolü dışındaki nedenlerden dolayı kesintiye uğraması söz konusu olabilir. Hizmet Sağlayıcı bu tür kesintileri en aza indirmek için gerekli adımları makul ölçüde atacaktır.

1.4 Uygulama, Müşterilerin kişisel dosyalarını çevrimiçi (bulut) alan üzerinden tüketici düzeyinde yedeklemelerini sağlar (Müşteri tarafından seçilen teklife bağlı olarak). Uygulama, normal koşullarda tüketicinin kişisel bilgisayarında saklanan dosya kopyaları için ikincil bir yedekleme konumu sağlamak üzere tasarlanmıştır ve hizmetin bu amaçla kullanılması hedeflenmektedir. Uygulama bir arşiv hizmeti ya da tüketicinin sabit sürücüsünün bir uzantısı değildir. Online yedekleme hizmeti, normal koşullarda yedeklenmekte olan tüketici cihazında saklanan dosyaların kopyalarını barındırmak üzere tasarlanmıştır. Tüm içeriğin özgün sürümlerini saklamak tamamen müşterinin sorumluluğundadır.

1.5 Fiyat değişiklikleri ve ücretlendirme dahil, hizmetin sunumuna ilişkin değişiklikler, piyasa koşullarındaki değişikliklere göre Çözüm Ortağı tarafından Müşteri’ye 15 (onbeş) gün önceden bildirilecektir.

1.6 Taraflar, işbu Sözleşmeyi imzalamakla birbirlerinin temsilcisi, acentesi, ticari mümessili, ortağı gibi unvan ve statüleri kazanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7 Müşteri, Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’nın faaliyetlerinin, kontrolü dışında gelişen sebepler veya burada sayılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla doğal afetler, kanuni engellemeler telekomünikasyon ve enerji altyapılarında geniş kapsamlı Hizmetlerin sunulmasını engelleyecek nitelikteki genel problemler, veri aktarımı ve bağlantı sorunları, Müşteri nezdinde kullanılmakta olan bilgisayar, ekipman ve donanımın iyi bir şekilde çalışmaması nedeniyle ya da kullanıcılarından kaynaklanan güvenlik problemleri sebebiyle geçici veya sürekli süreyle durdurulması veya Hizmetlerin hiç veya gereği gibi verilememesi sebebiyle Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’dan herhangi bir talepte bulunmayacaktır. Bu kapsamda Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı kaynaklı olmayan ve açıkça Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’nın kusurunun bulunmadığı hizmet kesintilerinden ve 3. kişiler tarafından yapılacak siber saldırıların yol açtığı zararlardan Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

1.8 Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı, Müşteri’den kaynaklanan gecikmeler ve kendisine yüklenemeyecek arıza, gecikme ve bunun gibi haberleşmeyi önleyici durumlara karşı sorumluluk kabul etmez.

1.9 Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı, her türlü önlem ve tedbiri almış olmasına rağmen, kendisinin ulusal veya uluslararası yasalar, yetkili makamlarca yayımlanan tebliğ, genelge ve esaslar gereğince başka türlü hareket etmesini gerektirecek haklı nedenlerin mevcut olduğu durumlarda sunulan hizmetlerin kapsamını daraltabilir, tamamen durdurabilir. Müşteri, bu nedenlerle uğrayabileceği zarar ve kayıplar için hiçbir şekilde Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’ya rücu talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.10 Müşteri, elektronik posta adreslerini ve Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’ya temin ettiği diğer iletişim bilgilerini sürekli olarak güncel tutmalı ve Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir e-mail adresinden, ya da Müşteri’nin Platformdaki hesabına Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı tarafından gelecek bilgilendirme içerikli e-mailleri, duyuruları ve Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’nın internet sitesi aracılığı ile yapacağı bildirimleri takip etmekle yükümlüdür.

1.11 Müşteri, Yetkili Kişilerin kullanıcı adı ve şifreleri ile yapılacak olan işlemlerden doğacak olan yasal müeyyidelerin tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını, Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’nın bu kişiler üzerinden yapılacak olan işlemlere dair hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yetkili Kullanıcılar’a tanınan yetkinin Müşteri tarafından geri çekilmesi durumunda ya da herhangi bir çalışanın yetkilendirilmemiş şekilde Platformu kullanması durumunda bu hususu derhal Çözüm Ortağı’na bildirmekle yükümlüdür. Çözüm Ortağı, talep üzerine ilgili kişinin yetkilerinin kaldırılmasını sistem üzerine tanımlayacak ve sisteme erişimini engelleyecektir. Müşteri’nin hali hazırdaki Yetkili Kullanıcılar üzerindeki yetkinin geri çekildiği veya yetkilerin değiştirildiğine dair Çözüm Ortağı’na bildirimde bulanana kadar mevcut yetkilendirme geçerliliğini koruyacaktır. Müşteri’nin yetki değişikliklerini geç bildirmesinden, iflas etmesinden, tasfiye edilmesinden veya herhangi bir sebepten ötürü ticari faaliyetlerinin sona ermesinden dolayı Müşteri’ye ait "şifre" ve "yetkili kullanıcı bilgileri" nin kullanılması suretiyle iş bu Sözleşme çerçevesinde yapılacak işlemler nedeniyle tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’nın hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.12 Sözleşme süresi içerisinde Müşteri, Çözüm Ortağı’nın Çağrı Merkezi, Platform veya internet sitesi üzerinden, sorumlu kişi ya da sözleşme ve ek protokollerde yetkili olarak bildirdiği Yetkili Kullanıcı’lar vasıtasıyla, yeni Hizmet Paketleri satın alıp kullanmaya başlayabilir. Müşteri, Yetkili Kişinin yapacağı bu satın almalara şimdiden rıza verir. Satın alınacak her yeni hizmet paketi için de işbu Sözleşme hükümleri uygulanmaya devam edecektir.

1.13 Online Yedekleme hizmetini alması için Müşteri’ye sunulacak yazılımların kullanım hakkı münhasıran Çözüm Ortağı’na aittir. Müşteri, verilen hizmet kapsamında Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan yazılımların başka kurum ve/veya kuruluşlar tarafından kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.14 Müşteri, bayi paketi almadığı takdirde işbu Sözleşme ve ekleri dahilinde kendisine sağlanacak hizmetten sadece kendisinin yararlanacağını, söz konusu hizmetin; kendi tüzel kişiliği nezdinde yetkili kıldığı gerçek kişiler hariç, iştirakleri, ana şirkete bağlı şirketleri ve bundan başka diğer kişi, kurum ve kuruluşlara kullandıramayacağını ve devredemeyeceğini, başkasına kiralayamayacağını, satamayacağını aksi taktirde tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını ve bu durumun saptanması halinde Çözüm Ortağı’nın sağladığı tüm hizmetleri durdurma ve/veya Sözleşme’yi feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.15 Müşteri, işbu Sözleşme konusu hizmetleri alırken, yasadışı aktivitelerde bulunmamayı, T.C. yasaları ve hükümlerini, resmi mercilerin sıfat ve kararlarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.16 Müşteri’nin yukarıdaki maddelerde yer verilen taahhütlerine uymaması halinde her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını, Çözüm Ortağı’nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini, bu kapsamda Çözüm Ortağı’nın hizmeti durdurma ve/veya Sözleşme’yi feshetme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.17 Mevcut tüm verileri, yazılımları ve programlarının yedeklenmesi tamamen Müşterinin sorumluluğundadır. Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı, verilerin, programların ya da sistem veya ağların kullanımı ile ilgili kurtarma işlemlerinden sorumlu olmayacaktır. Müşteri, hiçbir koşul altında, teknisyenler müşteriye yedekleme, kurtarma ya da benzer konularda yardımcı olmuş olsa dahi Çözüm Ortağı’nın herhangi bir yazılım, program ya da veri kaybı konusunda sorumlu olmayacağını bilmekte ve kabul etmektedir. Bu tür destek işlemleri Çözüm Ortağı’nın sunduğu garantilerin ve işbu hizmet tanımının kapsamı dışındadır, bu destek hizmeti tamamen Çözüm Ortağı’nın kendi takdirinde olarak, herhangi bir garanti sunulmadan verilmektedir. Çözüm Ortağı, teknisyenin müşteriye yardımcı olmak adına kullanabileceği üçüncü kişiler tarafından tasarlanan ürünler ile ilgili olarak da herhangi bir garanti sunmamaktadır.

1.18 İçeriğin internet üzerinden aktarılması, saklanması, depolanması, geri yüklenmesi ve paylaşılması, bu tür aktarım, depolama, geri yükleme ve paylaşma işlemlerini güvensiz kılabilecek birçok farklı koşula tabidir. Bu nedenle, kanunların izin verdiği çerçevede, bu tür hizmetleri risklerini kendiniz üstlenerek kullanmayı kabul etmektesiniz.

1.19 Çözüm ortağı’nın kanunlara göre cezalı olma durumunda ödeyeceği ücret üyelik ücretinin yarısını geçemez.


UYGULAMA HAKLARI

İşbu Sözleşme, son kullanıcı olan tarafım (“Son Kullanıcı”) ile Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı arasında olup, uygulama’nın üyelik ve kullanım koşullarını ve içeriğini bildiğimi ve Uygulama’yı yükleyerek, kopyalayarak, görüntüleyerek ya da kullanarak işbu Sözleşme hükümleri ile bağlı kalacağımı,


2.1  Son Kullanıcı olarak, Uygulama’yı cihazıma indirerek aşağıda yer alan tüm şart ve koşullar ile bağlı olacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim:

2.2 Uygulama’yı cihazıma indirerek kullanmakla veya Uygulama içeriğini görüntülemekle işbu Kullanım Koşulları’nı okumuş, anlamış ve bu koşulları kabul etmiş olduğumu,

2.3 Uygulama’yı cihazıma indirdiğimde satın alınan GB alan kullanımı verildiğini, şahsıma tanınan satın alınmış GB’lık alan kullanımı bittikten sonra daha fazla alan ihtiyacı duymam durumunda üye olarak ücreti karşılığında ek alan satın alabileceğimi ve bu durumda aylık veya yıllık paket ücreti ödemem gerektiğini bildiğimi,

2.4 Uygulama’ya Android ya da IOS işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlar, tablet veya diğer elektronik cihazlar üzerinden bazı özellikleri kısıtlanarak erişebileceğimi,

2.5 Uygulama kullanımından kaynaklanabilecek maliyet ve zarardan Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı, cihaz üreticisi firma, distribütör firma ve/veya Uygulama’yı geliştiren 3. firmaların sorumlu olmayacağını,

2.6 Uygulama’ya giriş yaparken kullandığım şahsıma ait şifreyi başkalarıyla paylaşmamak, şifrenin güvenliğini sağlamak için gereken her türlü önlemi almak, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, e-mail bilgilerini, GSM numaralarını, şifrelerini kullanmamam, verilerine izinsiz olarak ulaşmamam gerektiğini, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluklardan ve/veya yaptırımlardan sorumlu olacağımı, Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’in, kullanıcıların şifrelerinin, üyelik hesaplarının, GSM numaralarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu olmayacağını bildiğimi,

2.7 Uygulama’ya giriş yaparken beyan ettiğim tüm bilgilerin kendime ait, doğru ve güncel olduğunu, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai yaptırımlardan sorumlu olacağımı,

2.8 Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’in, işbu Sözleşme’de değişiklik yapabileceğini, Sözleşme koşullarını iptal edebileceğini ve/veya yeni koşullar ekleyebileceğini, yapılan herhangi bir değişiklikten sonra Uygulama’yı kullanmaya devam etmem durumunda bunun söz konusu değişiklikleri kabul ettiğim anlamına geleceğini,

2.9 İşbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranmam halinde, Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’nın söz konusu aykırılığı sebebiyle bildireceğini ve üyeliğimi iptal edebileceğini,

2.10 Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’in Uygulama üzerindeki faaliyetlerimi sebep göstermeksizin ve uyarmaksızın derhal kısıtlayabileceğini, erteleyebileceğini ya da üyeliğimi sonlandırabileceğini,

2.11 İşbu Kullanım Koşulları’nın, Uygulama’ya girişimin üçüncü kişilere ait web siteleri üzerinden gerçekleştirilmesi halinde de tümüyle geçerli olacağını, bahsi geçen web sitelerinin kullanım koşullarından Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’nın sorumlu olmayacağını, bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

2.12 Uygulama’nın sunumu sırasında tarafım ile iletişim kurabilmek, hizmetin sunumu ve geliştirilmesi, hizmet kullanımımın yönetilmesi, ihtiyaçlarımın ve ilgilerimin daha iyi anlaşılması, hizmet deneyiminizin geliştirilmesi ve yazılım güncellemeleri ve ürün ilânlarının verilmesi veya sunulması amacıyla ve tarafımı tanımlamak için Kişisel bilgilerimin (“Kişisel bilgi”; gerçek kişiler için ad, soyad, tüzel kişiler için kurum ismi, yetkili ismi, her ikisi için de telefon numarası, fatura bilgileri, e-posta adresi, facebook ve twitter hesabı ile ev ve iş adresleri vb. ) işlenebileceğini, Kişisel Bilgilerimin Çözüm Ortağı tarafında, mevzuata uygun olarak ve bu çerçevede belirlenmiş kurallar ile korunacağını, Çözüm Ortağı kanun, yönetmelik veya bir mahkeme emri ile diğer kurumların Kişisel Bilgilerin paylaşılmasını talep ettiği durumlarda, yasalara uygun olarak Kişisel Bilgilerimi paylaşacağını, Çözüm Ortağı’nın Uygulama kapsamında paylaştığım Kişisel Bilgilerimi altyapı sağlayan diğer şirketler ve iş ortakları ile paylaşabilmesine izin verdiğimi, Uygulama’dan yararlanmakla Kişisel Bilgilerimin Çözüm ortağı ve Hizmet Sağlayıcı sunucularında saklandığını bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

2.13 Yazılım ve kaynak kodları dahil olmak üzere, Uygulama’ya ilişkin ve Uygulama içinde yer alan tüm materyallerin, Fikri ve Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince aşağıdaki şekilde korunmakta olduğunu;

2.14 Uygulama kapsamında muhafaza ettiğim kayıtların üzerindeki tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduklarını veya ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek birliklerinden FSEK’in 48 ve 52nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz, Türkiye’de ve tüm Dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/ platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere üçüncü kişilere de devredilebilecek biçimde devraldığımı, bu içerik /eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,

2.15 Söz konusu kayıtlar üzerindeki her türlü fikri ve sınai hak ihlallerinden sorumlu ve tek muhatap olduğumu, Çözüm Ortağı’nın bu sebeple karşılaşacağı her türlü zarar ve ziyanı, hak sahiplerine veya üçüncü kişilere, Meslek Birliklerine ödenmek zorunda kalınacak bedel ve sarf edilecek masraflar ile birlikte tazmin etmekle yükümlü olduğumu, Çözüm Ortağı’nın uğradığı ve/veya karşılamak zorunda kalacağı her türlü zarar ve ziyanın tarafıma rücu edileceğini,

2.16 Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’in kullanıcılara haber vermeksizin ve sebep göstermeksizin servisi sonlandırma hakkının saklı olduğunu ve aşağıdaki hususlar ile bağlı olduğumu, Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’nın Uygulamanın sunulmasına dair açık veya dolaylı hiçbir garanti vermediğini bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

2.17 Uygulama’nın kullanımı ile ilgili olarak cep telefonu, bilgisayar, kamera veya diğer cihazlarda oluşabilecek her türlü hasar ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü zarar sorumluluğu tarafıma ait olduğunu, Uygulama’nın kullanımı halinde meydana gelecek hiçbir olay nedeni ile Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı’in sorumlu tutulamayacağını, kamu düzenine, ahlaka, üçüncü kişilerin kişilik ve sair haklarına aykırılık teşkil eden, ticari anlamda haksız rekabet veya başkalarının ticari itibardan faydalanma ve sair şeklinde hukuka aykırı her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlü olduğumu,

2.18 Uygulama’ya bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceğimi ve Uygulama’nın sunulmasını engelleyecek aktivitelerde bulunmayacağımı,

ÜCRET VE ÖDEME DETAYLARI

3.1  Müşteri’nin, Çözüm Ortağı’ndan aldığı hizmetlere karşılık olarak ödeyeceği bedeller ve ödeme koşulları 724backup.com sitesinde fiyatlar bölümünde belirlenmiştir.

3.2 İşbu Sözleşme süresince oluşacak ücretlendirme ve fiyatlardaki değişiklikler, Müşteri’ye 15 gün önceden bildirilecek olup otomatik olarak yürürlük kazanır.

3.3 Müşteri, fatura edilen bedelin tamamını Çözüm Ortağı’nın fatura üzerinde belirtilen hesap numaralarından birine peşin olarak ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri’nin, Çözüm Ortağı’na borçlu bulunduğu ödemeleri gerçekleştirmemesi durumunda, bu durum Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşteri’nin Platform uygulamasından çıkmak istediği yönünde bir talimat olarak algılanacak ve Müşteri’ye yazılı bildirim yapılmak suretiyle Çözüm Ortağı, Müşteri’ye sunduğu Hizmetleri durdurabilecektir. Bu durum Çözüm Ortağı’nın mevcut alacaklarından feragat ettiği anlamına gelmemektedir. Çözüm Ortağı, ücretin ödenmediği aydan başlamak üzere, Sözleşme’nin sona ereceği tarihe kadar kalan ücretleri talep etme ve Müşteri’nin ödemelerinde temerrüde düşmesi durumunda, yasal faizlerle tazminat talep etme hakkına sahiptir.

3.4 Müşteri, gecikme faizleri ile birlikte tahakkuk eden ücretleri süresinde ödememesi durumunda Çözüm Ortağı Sözleşmeyi feshederek veya feshetmeksizin yasal takibe geçebileceğini ve Sözleşme süresinin sonuna kadar ödemesi gereken tüm ücretlerin muaccel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.5 Yasal takipte tahsilat 3.Parti tarafından yapılabilecektir.

GİZLİLİK

4.1 Her iki Taraf da, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki kanun, yönetmelik ve mevzuatındaki hükümler saklı kalmak kaydı ile, bu Sözleşme’nin uygulanması dolayısıyla öğrendiği karşı Taraf’ın hizmetleri, üretimi, icraatı, mali durumu ve benzeri hususlar ile herhangi bir şekilde işbu Sözleşme ile ilgili olan veya teknik mahiyetteki her türlü bilgiyi muhafaza edeceğini, gizli ve sır olarak tutacağını kısmen veya tamamen üçüncü şahıs ve kuruluşlara doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde açıklamayacağını beyanla kabul ve taahhüt ederler.

4.2 Taraflar, kendilerine iletilen özel bilgileri hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtamayacak, üçüncü kişilere aktarmayacak ve kendi çalışanlarının da bu gizlilik yükümlülüğüne uyması için gerekli tedbirleri alacaklardır.

4.3 Özel bilgiler, Taraflar’ın yazılı ve/veya sözlü ve/veya elektronik formatta birbirlerine ilettikleri her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansla ilgili bilgi ve hedefler, veri, know-how, tasarım, yazılım, müşteri listesi, tarife ve benzeri bilgileri de içine alır. Taraflar özel bilgileri gizli tutacaklar ve anılan bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemini alacaklardır.

4.4 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi, bu maddede yer alan yükümlülükler herhangi bir süreye tabi olmaksızın, Taraflar’ca süresiz olarak bu madde hükümleri dahilinde değerlendirilecektir.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ, SÜRESİ VE FESHİ

5.1 İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve 1 yıl süreyle yürürlükte kalır. Taraflar, Sözleşme bitim tarihinden 30 gün öncesinde Sözleşme’nin sona ermesine dair yazılı bildirimde bulunmadıkça İşbu Sözleşme 1 (bir) yıl süresince uzamış sayılacaktır.

5.2 Çözüm Ortağı ve Hizmet Sağlayıcı ve/veya Müşteri’nin işbu Sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya getirememesi ve bu surette Sözleşme’yi ihlal etmesi durumunda, hakkı ihlal edilen taraf, Sözleşme’yi ihlal eden Taraf’a yapacağı yazılı bildirimle, ihlalin giderilmesi için 15 (onbeş) günlük süre verecektir. Ancak ihlalin bu süre içerisinde de giderilmemesi halinde hakkı ihlal edilen Taraf, diğer Tarafa yazılı fesih ihbarında bulunmak suretiyle haklı sebeple tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi feshedebilir.

UYGULANACAK HUKUK, YETKİLİ YARGI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

6.1 İşbu Sözleşme Türk Hukukuna tabiidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıklar için İstanbul/Çağlayan (Merkez) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili kılınmıştır.